Now Loading...
 • Language
 • More
  • Albanian
  • Arabic
  • Bengali
  • Bulgarian
  • Catalan
  • Czech
  • Danish
  • Finnish
  • German
  • Hindi
  • Hungarian
  • Icelandic
  • Indonesian
  • Italian
  • Khmer
  • Lao
  • Malaysian
  • Mongolian
  • Myanmar
  • Nepali
  • Netherlandic
  • Norwegian
 • English
 • Korean
 • Chinese
 • Japanese
 • Russian
 • Thai
 • French
 • Spanish
 • Tagalog
 • Afrikaans

AC-School

Detail Post

 • 프로필이미지
 • 작성자 관리자
 • June 09, 2022 14:26  |  
 • Kr
 • 프로필이미지 Translated by 관리자Korean
 • 교직원 소개
 • 주지 교과
  교장 박*석 선생님
  초등 담임교사  이*옥  /  중등 담임교사  이*희  /  고등 담임교사  이*현
  교사  강*임  /  교사  정*희  /  교사  위*지  /  교사  김*영  /  교사  배*열
  교사  김*옥  /  교사  김*정  /  교사  하*화  /  교사  박*화
   

   
  외국어 교과
  한국어  이*옥  /  한국어  이*희  /  이중언어강사 중국어  양*
  일본어  요시*와 카*미  /  일본어  구*희  /  베트남어  김*현
   

   
  예체능 교과
  성악  김*민  /  플루트  왕*자  /  첼로  김*영  /  피아노  김*숙
  플래그풋볼  최*림  /  생활스포츠  송*훈  /  사진  김*규
  시낭송  김*숙  /  우쿨렐레  김*민
   

   
  진로 교과
  바리스타  이*옥  /  멀티미디어 유*희  /  흙공예  배*열  /  염색공예  조*주
   
   
Send

0 Comment

교직원 소개
2022.06.09
위로 이동