Now Loading...
 • Language
 • More
  • Albanian
  • Arabic
  • Bengali
  • Bulgarian
  • Catalan
  • Czech
  • Danish
  • Finnish
  • German
  • Hindi
  • Hungarian
  • Icelandic
  • Indonesian
  • Italian
  • Khmer
  • Lao
  • Malaysian
  • Mongolian
  • Myanmar
  • Nepali
  • Netherlandic
  • Norwegian
 • English
 • Korean
 • Chinese
 • Japanese
 • Russian
 • Thai
 • French
 • Spanish
 • Tagalog
 • Afrikaans

AC-School

Detail Post

 • 프로필이미지
 • 작성자 관리자
 • February 04, 2020 17:04  |  
 • Kr
 • 프로필이미지 Translated by 관리자Korean
 • 학교현황
 • Tình trạng học
 • 1. Khoa Status

  Phân công
  Hiệu trưởng
  Đồng thuận
  Giám đốc của giáo viên
  Giáo viên
  Tổng số
  Cú đánh
  2014
  1
  -
  1
  9
  11
  1
  Tổng số
  1
  -
  1
  9
  11
  1
  2. thiết bị

  1) Khu vực (tiểu học, trung, cao)

  Đất
  Tòa nhà
  Sân chơi
  7,272㎡ (2.200 mét vuông)
  1,322㎡ (400 mét vuông)
  3,305㎡ (1000 tình trạng học)
  2) Cấu trúc và các cơ sở quy mô
  - Lớp học chung và phòng đặc biệt (tiểu học, trung, cao)
  Phân công
  Lớp học
  Văn phòng chính
  Thư viện
  Language Lab
  Đơn vị y tế
  Phòng PC
  Auditorium
  Phòng âm nhạc
  Phòng nghệ thuật
  Phòng thí nghiệm khoa học
  Phòng ăn
  Kho
  Tổng số
  Số
  12
  1
  1
  2
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  24
  - Sáng tạo, đa văn hóa (cộng đồng Châu Á trẻ Đại sứ quán)
  Nước
  (Theme)
  Philippines
  (Vườn ươm Quốc tế)
  Việt Nam
  (Book Cafe)

  Nga
  (Bánh kẹo
  Baking)
  Kenya
  (Clay hàng thủ công
  Art)
  Chủng Quốc Hoa Kỳ
  (Film, Video
  Sản xuất)
  Sơn mài Nhật
  (Design)

  Đồ sứ
  (Cuộc sống tập thể dục)
  Mexico
  (Nhân văn
  )
  Peru
  (B-Boy & Bands
  )
  Tổng số
  Số
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  9
  3. Sinh viên Quốc tịch
  Quốc tịch
  Đồ sứ
  Nga
  Việt Nam
  Duyệt
  Vẫy
  Philippines
  Chủng Quốc Hoa Kỳ
  Sơn mài Nhật
  Ai Cập
  Nước Anh
  Thái Lan
  Mông Cổ
  Canada
  Đài Loan
  Parkinson
  Afghanistan
  Nam Triều Tiên
  Malaysia
  Tổng số
  Số
  16
  6
  12
  4
  3
  4
  2
  2
  4
  1
  1
  1
  1
  1
  17
  1
  76
Send

0 Comment

학교현황
2020.02.04
위로 이동